Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande innebär att vi som ombud åt dig skickar in din fordran på din kund till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande. Ansökan om betalningsföreläggande innebär att du tillfälligt får stå för en kostnad på 680 kronor exklusive moms. När din kund slutbetalar sin faktura, inklusive avgifterna till Kronofogden, betalar vi tillbaka avgiften till dig.

Om du återkallar en fordran som har gått vidare till ansökan om betalningsföreläggande får du inte tillbaka avgiften för Kronofogden och Nox Finans fakturerar dig för påminnelse och räntekostnader som är kopplade till fakturan.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss