Avgiftstyper belånade fakturor

Fakturaavgift - Avgiften för att skicka fakturan. För närvarande 14,90 kr per faktura

Factoringavgift - Avgiften för att finansiera fakturan. Räknas ut (kapitalbelopp * 70 % * X%), där kapitalbeloppet är fakturabeloppet, 70% är summan du får ut för din belåning och X är den procentsats du har i ditt avtal att du betalar

Ett exempel: Om du belånar en faktura på 10 000 kr och har 3% i avgift kostar det dig 10 000 kr * 0,7 * 0,03 = 210 kr

Utökad factoringränta - Avgiften du betalar då obetalda belånade fakturor förfallit. Påförs dagligen och räknas ut (kapitalbelopp * 70% * X% / 30), d v s motsvarande procent som factoringavgiften, fast delat med 30, eftersom den påförs för varje dags försening.

Ett exempel: Om du har en belånad faktura på 10 000 kr som förfallit och har 3% i avgift kostar det dig 10 000 kr * 0,7 * (0,03/30) = 7 kr per dag

Övertrasseringsavgift - Avgift som påförs då du är övertrasserad, d v s du har fått utlånat mer pengar än du har fakturor som täcker i belåningsgrunden. Uppstår t ex då du krediterar en belånad faktura. För närvarande 160 kr.

Övertrasseringsränta - Ränta som påförs då du är övertrasserad, d v s du har fått utlånat mer pengar än du har fakturor som täcker i belåningsgrunden. Uppstår t ex då du krediterar en belånad faktura. Påförs dagligen och räknas ut (övertrasserat belopp * 60% / 360).

Ett exempel: Om du är övertrasserad med 5 000 kr kostar det er 5 000 kr * (0,6/360) = 8,33 kr per dag

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss