Hantering av oidentifierade inbetalningar

På alla dokument som skickas ut från Fortnox Finans och som uppmanar mottagaren att betala till oss anger vi att det är viktigt att gäldenären måste ange angivet OCR-nummer vid inbetalning.

När Fortnox Finans tar emot inbetalning kopplas automatiskt alla inbetalningar med rätt OCR-nummer till rätt faktura.

Om OCR-nummer saknas gör Fortnox Finans ett försök att koppla betalningar till en öppen faktura. En koppling mot fel faktura kan resultera i att fel borgenär får betalt för inbetalning som gäldenären gjort och vi kopplar endast en inbetalning med avsaknat OCR-nummer efter mycket restriktiva krav, vilket gör att vi i många fall inte kan matcha inbetalningen.

Om ett OCR-nummer har angivits men fakturan redan är betald så kan vi av naturliga skäl inte koppla inbetalningen mot fakturan. Vi kopplar inte heller automatiskt inbetalningen emot nästa öppna faktura för gäldenären, detta eftersom vi då kan skapa en kedjereaktion där gäldenären fortsätter att betala mot felaktig referens.

I de fall vi inte kan matcha inbetalningen placeras dessa medel på ett skyddat klientmedelskonto. Har inte betalningsavsändaren hört av sig inom 10 arbetsdagar och begärt att vi skall flytta pengarna till korrekt faktura, så betalas - om avsändaren är känd -  pengarna tillbaka till betalningsavsändaren via bankgiro utbetalningskort. Fortnox Finans tar ut en administrativ avgift på 75 kronor för återbetalningen.

Om du har gjort en inbetalning till oss som inte innehåller en korrekt referens och som inte placerats mot en faktura så är du välkommen att höra av dig till oss. Skicka ett mejl till support@noxfinans.se och ange betalningsdatum, referens, belopp, avsändare och till vilken faktura som inbetalningen skall kopplas till.

Missat att hämta ut utbetalningskort från Fortnox Finans

Utbetalningskort som skickats ut för inbetalningar till Fortnox Finans med felaktig referens har en giltighetstid på 45 dagar.

Om ett utbetalningskort inte hämtas ut betalas medlena tillbaka till Fortnox Finans.

Du har möjlighet att begära att få en ny utbetalning via bankkonto. Fortnox Finans tar för detta en administrativ avgift på 150 kronor för att täcka de kostnader vi har haft för att hantera den felaktiga inbetalningen, betalat tillbaka pengarna och hanterat den ej utlösta utbetalningen och åter göra en utbetalning.

Skicka ett mejl till support@noxfinans.se och ange betalningsdatum, referens, belopp, avsändare och att du åter vill få en utbetalning

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss