Så här fyller du i blankett för verklig huvudman

Skriv in företagsuppgifterna.

Kryssa i rutan om verklig huvudman inte existerar, t.ex enskild firma.

Fyll i uppgifterna på de personer som äger 25% eller mer av bolaget.

Fyll i uppgifterna om det finns någon annan på företaget som har bestämmande inflytande över bolaget.

Kryssa i rutan om PEP inte existerar. En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.

Fyll i uppgifterna om huvudman eller företrädare för kund är eller har varit PEP.

Fyll i uppgifterna om huvudman eller företrädare för kund är eller har varit känd medarbetare eller familjemedlem till PEP.

Fyll i syftet till varför du använder Nox Finans.

Signera med ditt bank-ID. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss