E-post leverans av fakturor

Du kan i Fortnox välja att dina fakturor som skickats via Nox Finans skall skickas som e-post.

Nox Finans skickar då ut fakturorna via e-post och gör kontroller att e-postmeddelandet kommer fram. Vi kan också se när och hur många gånger din kund öppnat e-postmeddelandet.

Ifall ett e-postmeddelande inte kommer fram på grund av t.ex felaktig e-postadress skickar Nox Finans istället om fakturan som brev.

Observera att Nox Finans inte kan se ifall en faktura t.ex hamnar i spamfiltret hos mottagaren, utan vi kan endast kontrollera att vi inte får några felmeddelande från mottagarens e-postserver.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss