Projekt är obligatoriskt på konto

Orsak:
För att Nox Finans skall kunna skapa en verifikation i ditt Fortnox krävs att det är rätt inställningar på de bokföringskonton som du har angivit till Fortnox att vi skall bokföra på.

I inställningar i Fortnox har du angivet på ett eller flera av de konton som används för att bokföra transaktioner från Nox Finans att projekt måste anges. Eftersom vi inte känner till vilka projekt som skall användas kan vi inte skapa verifikatet.

Lösning:
1) Kontrollera vilka bokföringskonton som finns med i PDF dokumentet du har fått från Nox Finans med misslyckade transaktioner

2) Gå i ditt Fortnox till register - kontoplan och titta på inställningarna för bokföringskontona

3) Ifall ett konto är märkt att projekt är obligatoriskt måste du antingen ändra till "tillåtet" eller välja ett annat bokföringskonto för transaktionstypen i inställningar för Nox Finans som du finner i Inställningar - Fakturering - Nox Finans - Bank och bokföringsinställningar

4) Kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss