Kostnadsställe är obligatoriskt på konto

Orsak:
För att Nox Finans skall kunna skapa en verifikation i ditt Fortnox krävs att det är rätt inställningar på de bokföringskonton som du har angivit i Fortnox att vi skall bokföra på.

I inställningar i Fortnox har du angivet att kostnadsställe måste anges på ett eller flera av de konton som Nox Finans använder för att bokföra transaktioner, eftersom vi inte känner till vilka kostnadsställe som ditt företag använder kan vi inte skapa verifikatet.

Lösning:
1) Kontrollera vilka bokföringskonton som finns med i PDF-dokumentet du har fått från Nox Finans med misslyckade transaktioner

2) Gå i ditt Fortnox till register - kontoplan och titta på inställningarna för bokföringskontona

3) Ifall ett konto är märkt att kostnadsställe är obligatoriskt måste du antingen ändra till "tillåtet" eller välja ett annat bokföringskonto för transaktionstypen i inställningar för Nox Finans som du finner i Inställningar - Fakturering - Nox Finans - Bank och bokföringsinställningar

4) Kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss