Kunde inte bokföra fakturanummer. Förvalt konto för fakturaavgift saknas.

Orsak:
För att Nox Finans skall kunna registrera en inbetalning på en kundfaktura så måste först fakturan vara bokförd i Fortnox. Nox Finans försöker därför att först att bokföra fakturan.

För att en faktura skall kunna bokföras i Fortnox behöver du ha valt vilka förvalda konton som skall användas när fakturan skall bokföras. 

I detta fallet saknas standardinställningar för fakturaavgift.

Lösning:
1) Gå i ditt Fortnox till inställningar - fakturering - förvalda konton 
2) Fyll i konto som inte är förvalt
3) Välj spara

4) Testa att manuellt bokföra fakturan, om du lyckas bokföra fakturan så skall du kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen. Uppge OCR-numret för fakturan som du vill skicka om.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss