Projektredovisningsperioden är inte aktiv för projekt

Orsak:
För att Nox Finans skall kunna skapa en verifikation i ditt Fortnox krävs att det är rätt inställningar på de bokföringskonton som du har angivit till Fortnox att vi skall bokföra på.

I detta fallet finns det inställningar i Fortnox på ett eller flera av de konton du har angivit till Nox Finans att ett projekt automatiskt skall föreslås när kontot används på en verifikation. Verifikationen som vi försöker skapa är utanför det aktuella projektets redovisningsperiod och gör att vi inte kan skapa verifikatet

Lösning:

Alt 1) Gå i ditt Fortnox till Register - Kontoplan och välj på de aktuella kontona som du ser i PDF filen från Nox Finans och ta bort eller ändra vilket projekt som skall vara kopplat till projektet

Alt 2) Gå i ditt Fortnox till Register - Projekt och välj projektet som är kopplat till bokföringskontot och välj att ändra slutdatum till ett senare datum som täcker datumet som vi försöker skapa verifikatet för.

Kontakta därefter Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss