Återkalla faktura

Vill du inte att Nox Finans ska sköta hanteringen av en faktura längre har du möjlighet att återkalla den. Det gör du antingen genom fakturalistan eller genom att gå till Nox Finans - Öppna fakturor. Klicka sedan på ikonen som ser ut som en klubba längst ut till höger på fakturaraden. Du får då upp nedanstående ruta där du har verktyget "Återkalla faktura". Klicka på verktyget och bekräfta sedan att du inte vill att Nox Finans ska fortsätta hanteringen av fakturan.

Nox Finans tar ut en avgift när du återkallar en faktura, avgiften är olika beroende på hur långt i processen en faktura är kommen. Klicka här för att komma till prislistan.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss