Kunde inte bokföra fakturanummer. Saknar förvald verifikationsserie för kundfakturor

Orsak:
För att Nox Finans skall kunna registrera en inbetalning på en kundfaktura så måste fakturan först vara bokförd i Fortnox. Nox Finans försöker därför först att bokföra fakturan.
För att en faktura skall kunna bokföras i Fortnox behöver du i inställningar valt vilken verifikationsserie som fakturorna skall bokföras i.

Lösning:
1) Gå i ditt Fortnox till inställningar - fakturering - verifikationsserier
2) Välj en serie för kundfakturor
3) Välj spara

4) Testa att manuellt bokföra fakturan, om du lyckas bokföra fakturan så skall du kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen. Uppge OCR-numret för fakturan som du vill skicka om.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss