Kunde inte bokföra fakturanummer XXXX. Förvalt konto: XXXX saknas i kontoplanen

Orsak:
För att Nox Finans skall kunna registrera en inbetalning på en kundfaktura så måste fakturan först vara bokförd i Fortnox. Nox Finans försöker därför först att bokföra fakturan.

För att en faktura skall kunna bokföras i Fortnox behöver de konton som du har valt som förvalda finnas i din kontoplan för det aktuella bokföringsåret

Lösning:
1) Gå i ditt Fortnox till inställningar - fakturering - förvalda konton 
2)  Kontrollera ifall något konto är rödmarkerat
2.1) Ändra konto eller gå till register - kontoplan och skapa bokföringskontot

3) Testa att manuellt bokföra fakturan, om du lyckas bokföra fakturan så skall du kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen. Uppge ocrnumret för fakturan som du viill skicka om.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss