Verifikationsserien är inte manuell

Orsak:
För att Nox Finans skall kunna skapa en verifikation i ditt Fortnox krävs att det är rätt inställningar på de bokföringskonton som du har angivit till Fortnox att vi skall bokföra på.

Du måste även ange vilken verifikationsserie som verifikationerna från Nox Finans skall bokföras på.

I detta fallet är den verifikationsserie som är vald i inställningar för Nox Finans inte märkt att den tillåter manuella verifikationer, vilket krävs för att Nox Finans skall ha möjlighet att skapa verifikationer.

Lösning:
1) Kontrollera vilken verifikationsserie som är vald för Nox Finans, du gör detta under Inställningar - Fakturering - Nox Finans - Bank och bokföringsinställningar

2) Kontrollera att verifikationsserien är märkt som manuell under Inställningar - Fakturering - Verifikationsserier

3) Kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss