Fakturanummer XXX: Angivet betaldatum måste vara inom fakturans räkenskapsår. För att genomföra betalningen måste fakturan årsomföras.

Orsak:
För att Nox Finans skall kunna registrera en inbetalning på en kundfaktura så måste fakturan först vara bokförd i Fortnox. Nox Finans försöker därför att först att bokföra fakturan.

För att en faktura skall kunna bokföras i Fortnox måste du ha ett bokföringssår skapat som innefattar fakturans datum.

Lösning:
1) Gå i ditt Fortnox och klicka på räkneskapsår
2) Välj att skapa ett nytt räkneskapasår

3) Testa att manuellt bokföra fakturan, om du lyckas bokföra fakturan så skall du kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen. Uppge OCR-numret för fakturan som du viill skicka om.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss