Kunde inte bokföra fakturanummer XXX. Uppgift om fastighetsbeteckning saknas

Orsak:

När Nox Finans försöker skapa en inbetalning på din faktura i Fortnox och fakturan inte är bokförd så försöker Nox Finans först att bokföra fakturan. En faktura som är märkt ROT, men som saknar uppgifter kring fastighetsbeteckning kan inte bokföras i Fortnox.

Nox Finans misslyckas därför att bokföra fakturan och kan därför inte heller skicka in en inbetalning på fakturan.

Lösning:
1) Kontrollera att fakturan har uppgifter om fastighetsbeteckning 


2) Testa att bokföra fakturan, om du lyckas bokföra fakturan så skall du kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen. Uppge OCR-numret för fakturan som du vill skicka om.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss