Användaren har låst perioden t.o.m. YYYY-MM-DD. Lås upp perioden för att fortsätta

Orsak:

För att Nox Finans skall kunna skapa en verifikation i ditt Fortnox krävs att det datumet när verifikationen skall skapas är i en öppen period i Fortnox.

I detta fallet är perioden låst vilket gör att Nox Finans inte kan skapa verifikationer.

Lösning:
1) Lås upp perioden för att Nox Finans skall kunna skapa verifikationerna, du gör detta genom att gå till Inställningar - Bokföring - Lås period

Kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss