Ogiltig verifikationsserie angiven

Orsak:

För att Nox Finans skall kunna skapa en verifikation i ditt Fortnox krävs att det är rätt inställningar gjorda. 

I detta fallet är finns inte den verifikationsserie som är vald i inställningar för Nox Finans i ditt Fortnox bolag för bokföringsåret som vi försöker skapa verifikationen.

Lösning:
1) Kontrollera vilken verifikationsserie som är vald för Nox Finans under Inställningar - Fakturering - Nox Finans - Bank och bokföringsinställningar

2) Skapa verifikationsserien under Inställningar - Fakturering - Verifikationsserier

3) Kontakta Nox Finans kundtjänst support@noxfinans.se som därefter skickar om verifikationen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss