Nox Finans kan inte rapportera inbetalning på en faktura som redan är slutbetald i Fortnox

Orsak:

Nox Finans har erhållit en inbetalning från en gäldenär för en faktura som hos Nox Finans har haft ett öppet saldo. När Nox Finans nu har försökt att skapa en inbetalning på fakturan så har det visat sig att fakturan sedan tidigare redan är satt som slutbetald i Fortnox. 

Nox Finans har därför inte lyckats bokföra inbetalningen.

Lösning:

1) Kontrollera varför fakturan är satt som slutbetald i Fortnox 

2) Bokför transaktionen manuellt i din bokföring. OBS du måste använda angivet klientmedelskonto för Nox Finans för att det inte skall bli fel i bokföringen.

Du hittar vilket klientmedelskonto du använder i dina Inställningar - Fakturering - Nox Finans - Bank- och Bokföringinställningar

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss