Vilka distributionssätt levererar Nox Finans fakturor?

Fortnox Finans kan leverera fakturor postalt eller via e-post.

Det är din leverantör som bestämmer hur vi skall leverera fakturan till dig. 

Om du vill att vi skall leverera fakturan på annat distrubitionssätt, kontakta din leverantör och be dem ändra inställningarna för dig.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss