Vad innebär betalninguppmaning

Du har fått en betalningsuppmaning för att en faktura som är utställd till dig inte har blivit betald.

Betalningsuppmaningen är kostnadsfri och används för att ge en "Snäll påminnelse".

Betalningsuppmaning skickas endast ut till fakturamottagare som Fortnox Finans har e-postadress till.

Vid utebliven betalning kommer Fortnox Finans skicka ut en påminnelse via post och e-post med tillhörande påminnelseavgift.

Efter att du har betalt kan du följa fakturas saldo i realtid via  www.noxfaktura.se

Tänk på att det kan ta 1-2 dagar för en betalning att nå oss beroende på när du skickade betalningen från din bank.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss