Varför får jag ett efterkrav

Efterkrav får du ifall inbetalningen till Fortnox Finans inte är lika stor som saldot på fakturan, vilket kan bero på att inbetalning saknas för till exempel påminnelse- eller inkassokostnad.

Avgiften för till exempel påminnelse eller inkassokrav uppstår den dagen vi skickar ut dokumentet. Fortnox Finans skickar alltid ut påminnelser och inkassokrav efter att vi har bokfört den bankdagens inbetalningar. Detta innebär att för det datum som påminnelsen eller inkassokravet skickas ut har vi inte erhållit betalning av dig och på detta datum har avgiften för påminnelsen och inkassokravet uppstått.

Betalas inte efterkravet inom 5 dagar från utskriftsdatum fortsätter Fortnox Finans påminnelseprocess för den kvarvarande skulden.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss