Återkallelse

Återkallelse

Återkallelse innebär att vi inte ser någon möjlighet att med rimliga insatser få betalt av din kund, vi föreslår därför att du återkallar fakturorna och skriver bort ärendet som en kundförlust. Återkallelsen kan också användas om något blivit fel när du skapat fakturan.

Att återkalla en faktura kostar 50 kr, förutom den intäktsförlust det innebär för dig.

För fullständig prislista, se: https://www.fortnox.se/nox/fakturaservice/prislista-nox-finans-fakturaservice/

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss