Efterbevakning

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande innebär att vi som ombud åt dig skickar in din fordran på din kund till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande. Ansökan om betalningsföreläggande innebär att du tillfälligt får stå för en kostnad på 680 kronor exklusive moms. När din kund slutbetalar sin faktura, inklusive avgifterna till Kronofogden, betalar vi tillbaka avgiften till dig.

Om du återkallar en fordran som har gått vidare till ansökan om betalningsföreläggande får du inte tillbaka avgiften för Kronofogden och Nox Finans fakturerar dig för påminnelse och räntekostnader som är kopplade till fakturan.

För fullständig prislista, se: https://www.fortnox.se/nox/fakturaservice/prislista-nox-finans-fakturaservice/

Bevakning

Innebär att Nox Finans långtidsbevakar din fordran. Detta beror oftast på att vi bedömer att vi för tillfället inte kommer via Kronofogden få betalt för din fordran och att det därför inte just nu värt att skicka in ärendet till Kronofogden.

Nox Finans långtidsbevakar istället fakturan och gör kontinuerligt kreditbedömningar, skickar ut preskriptionsavbrytande brev samt kan skicka din fordran till Kronofogden.

Nox Finans tar risken för alla kostnader för fordran samt kostnader mot Kronofogden. Nox Finans får 20% av kapitalbeloppet + avgifter och räntor i provision på de belopp som vi lyckas driva in från din kund. Bevakning kan ske under lång tid.

Om du återkallar en fordran som har gått vidare till bevakning blir du fakturerad av Nox Finans för 20% av kapitalbeloppet + avgifter och räntor.  

Återkallelse

Återkallelse innebär att vi inte ser någon möjlighet att med rimliga insatser få betalt av din kund, vi föreslår därför att du återkallar fakturan och skriver bort ärendet som en kundförlust. Återkallelsen kan också användas om något blivit fel när du skapat fakturan men vi rekommenderar att du i detta fall krediterar fakturan.

Att återkalla en faktura kostar 50 kr, förutom den intäktsförlust det innebär för dig.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss