Påminnelse trots betald faktura

Om du har fått en påminnelse på en faktura som du har betalat så börja med att kontrollera om du har betalat den till det bankgiro som stod på fakturan eller direkt till din leverantör.

Om du har betalat direkt till din leverantör så kontakta dem och be dem rapportera inbetalningen i sitt Fortnox, så att även Fortnox Finans vet att fakturan är betald och därmed avslutar vår hantering av fakturan.

Om du har betalat till rätt bankgiro så kontrollera om du har betalat med rätt OCR-nummer. Om inte så har inbetalningen inte kunnat matchas emot fakturan och har lagt sig som en oplacerad inbetalning på Fortnox Finans konto. Kontakta oss i så fall på support@noxfinans.se och uppge summa, datum för inbetalningen och vilken referens du skrev. Uppge även vilken faktura inbetalningen ska matchas emot då vi identifierat den. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss