Bestridande

Om du har en tvist med din leverantör angående en faktura och vill bestrida denna så mejla i så fall in detta till support@noxfinans.se. Glöm inte att ange vilken faktura det gäller genom att ange OCR-nummer, samt kortfattat skälet för bestridandet. Nox Finans stoppar då fakturan i vår hantering och återupptar den endast om vi får ett meddelande att du åter är överens med din leverantör att det är en legitim fordran alternativt att vi får ett juridiskt utslag på detta. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss