Notifiering om förfallen faktura

Har du fått en notifiering om en förfallen faktura beror detta på att en faktura som är utställd till dig inte har blivit betald. Notifieringen är kostnadsfri och används av Fortnox Finans för att ge en "vänlig påminnelse ".

Notifieringen skickas endast ut till fakturamottagare som Fortnox Finans har e-postadress till.

Vid utebliven betalning kommer Fortnox Finans skicka ut en skriftlig påminnelse med tillhörande påminnelseavgift.

Vid klockan 15:00 är alla inbetalningar för bankdagen inlästa i Fortnox Finans. Efter att du har betalt kan du följa fakturans saldo i realtid via  www.noxfaktura.se

Tänk på att det kan ta 1-2 dagar för en betalning att nå oss beroende på när du skickade betalningen från din bank.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss