Processen fakturaservice

Då du skickar en faktura väljer du vilka betalningsvillkoren ska vara, d v s vilken dag fakturan senast ska vara betalad. Om pengarna inte har kommit in två dagar efter förfallodatumet går det ut ett mejl till din kund som informerar om detta (om du har lagt in deras mejladress på kundkortet i ert Fortnox). Då denna notifiering om förfallen faktura kommer har det ännu inte hunnit tillkomma någon påminnelseavgift, och är menad som en snäll påminnelse för att kunden ska hinna betala innan några avgifter hinner tillkomma.

Har de inte betalat sju dagar efter förfallodatum kommer det en Påminnelse. Denna går ut via både post och mejl, och på påminnelsen har det tillkommit en påminnelseavgift på 60 kr + eventuell ränta.

Har kunden fortfarande inte betalat 14 dagar efter förfallodatum går det ut ett inkassokrav. Även denna går ut via både post och mejl och här tillkommer ytterligare 180 kr + eventuell ränta.

Om din kund fortfarande inte har betalat 32 dagar efter att fakturan har förfallit är det möjligt för dig att välja att vi ska skicka fakturan vidare till Kronofogden för betalningsföreläggande. Alternativet är att återkalla/kreditera fakturan eller att vi lägger den på efterbevakning. Vad dessa alternativ innebär kan du läsa mer om här.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss